Oznamy

Dodacie podmienky

Dodacie podmienky


Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom keď predávajúci akceptuje záväznú objednávku obchodného partnera alebo spotrebiteľa, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, že si obchodný partner alebo spotrebiteľ zvolí platbu vopred bezhotovostným prevodom za tovar, v tom prípade plynie lehota na dodanie tovaru odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho, ak použil obchodný partner symboly platby, ktoré mu poskytol predávajúci, teda po možnosti jednoznačného overenia správnosti platby, ktorú možno priradiť ku konkrétnej objednávke. Pri platbe platobnou kartou, platí deň zaplatenia týmto spôsobom.

Objednávka bude podľa možností predávajúceho vybavená ním v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v odseku 1 tohto článku.


Cena prepravy a balné


Cena dopravy je závislá na cenách účtovaných predávajúcemu za uskutočnenú prepravu dopravcom, pričom predávajúci podľa v súčasnosti platnej a účinnej zasielateľskej zmluvy si uplatňuje voči kupujúcim cenu dopravy, vrátane balného, za doručenie kdekoľvek na území Slovenskej republiky cenu takto:

zásielka do 3 kg v sume 6 € vrátane DPH a balného,

zásielka do 5 kg v sume 7,10 € vrátane DPH a balného,

zásielka do 10 kg v sume 7,30 € vrátane DPH a balného,

zásielka do 20 kg v sume 7,70 € vrátane DPH a balného,

zásielka do 30 kg v sume 8,80 € vrátane DPH a balného,

zásielka do 50 kg v sume 10,90 € vrátane DPH a balného,

 pričom predávajúci môže oznámiť na svojich internetových stránkach sumu jednotlivej objednávky, nad ktorú 
 nebude účtovať kupujúcemu za doručenie tovaru.

V prípade doručenia tovaru na dobierku si predávajúci neuplatňuje voči kupujúcemu cenu za túto službu spôsobu platby, čo obdobne platí aj o iných poplatkoch za určitý spôsob platby.

V prípade zvýšenia cien zo strany dopravcu, predávajúci prv aktualizuje a zverejní na svojich webových stránkach zmenené ceny dopravy zmenou týchto obchodných podmienok, a až po tomto úkone si predávajúci bude uplatňovať novú cenu dopravy voči kupujúcemu.